เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterปลายคลองตำบลบางใบไม้

10 ก.พ.62
นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterปลายคลองตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ”เทศกาลแห่งความรัก รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยนางจันทิรา คงชุม ผู้ใหญ่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterปลายคลอง กล่าวรายงาน และนายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติพบปะให้แนวทางการดำเนินงาน และคณะกรรมการชุมชน ราษฎรในหมู่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterปลายคลอง บางใบไม้ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้น หัวหน้าสำนักงาน กกท.สุราษฎร์ธานี นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมในงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)