จัดมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD)มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

(23/01/2562)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงานมหกรรมสัมมาชีพชุมชน OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(14/01/2562)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(03/01/2562)