คลังเก็บ: มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับารประเมินผลงานงานเพื่อเลื่อนมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานงานที่มีประสบการณ์ ปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(27/02/2562)

แจ้งจัดสรรงบประมาณมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 งวดที่ 2 (มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterที่ 2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลมังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMasterพื้นฐานระดับหมู่มังกรทอง|เกมส์ยิงปลาFishingMaster (กชช 2ค)

(18/02/2562)